Thay đổi đăng ký kinh doanh nhằm miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Nội dung bài viết

Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc thay đổi đăng ký kinh doanh nhằm miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, S&B Law là một công ty luật có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

1. Phạm vi dịch vụ của S&B Law gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn sơ bộ về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành thủ tục.

- Soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho Khách hàng theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nội dung thay đổi bao gồm:

· Người đại diện theo pháp luật.

· Mã hóa ngành nghề kinh doanh.

- Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tư vấn về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho Khách hàng.

2. Phương thức thực hiện:

- Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

- Soạn thảo hồ sơ cho Khách hàng.

- Nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng hồ sơ cho đến khi có trả lời từ cơ quan chức năng.

3. Thời hạn thực hiện:

Soạn thảo hồ sơ: trong vòng 01 ngày kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của S&B Law.

Nộp hồ sơ và chờ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn thực hiện thủ tục tại Cơ quan Công an và Phòng Đăng ký kinh doanh có thể bị thay đổi bởi lý do khách quan xuất phát từ hai đơn vị này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan