Thanh lý tài sản của nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, xin Luật sư hướng dẫn thủ tục, quy trình hoặc quy định pháp luật thanh lý tài sản của nhà đầu tư nước ngoài đối với tài sản đầu tư khi dự án đầu tư hết thời hạn, chấm dứt hoạt động. Em cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc thanh lý tài sản khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư được quy định tại Khoản 1, Khoản 5 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư, theo đó, việc thanh lý dự án đầu tư do nhà đầu tư tự thực hiện.

Về việc thanh lý tài sản tại doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, việc thanh lý tài sản được doanh nghiệp tự thực hiện theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp. Quy trình thanh lý tài sản thông thường gồm các bước chính sau:

- Doanh nghiệp, công ty ra quyết định về việc thanh lý tài sản.

- Căn cứ vào quyết định của công ty thì công ty và những người liên quan tiến hành định giá tài sản để bán.

- Triển khai thực hiện phương thức bán theo lựa chọn, nhu cầu của công ty (tự tìm người mua hoặc tổ chức đấu giá).

Cần lưu ý, nếu người mua là đơn vị có vốn nước ngoài thì đơn vị có vốn nước ngoài này cần/nên làm công văn gửi UBND cấp tỉnh trước khi nhận chuyển nhượng để xác định là được chấp nhận chuyển nhượng, được cấp GCN).

- Tiến hành ký kết hợp đồng, thực hiện chuyển giao, cấp hóa đơn theo quy định pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan