Thành lập văn phòng đại diện và xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình muốn thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội. Công ty mình là 100% vốn Việt Nam, 2 thành viên. Và nếu trưởng đại diện là người Hàn Quốc thì cần thủ tục gì? Cho mình xin báo giá, thời gian thực hiện.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi đề cập đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng liên quan đến việc đăng ký Thành lập văn phòng đại diện và xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Hà Nội. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét.

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.2 Lộ trình thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện sẽ được thực hiện với các bước như sau sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 02 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng hoàn thành thủ tục sau cấp phép bao gồm: đăng ký khắc con dấu chi văn phòng đại diện; đăng thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Lộ trình thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa SB Law và Khách hàng, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và chuyển các tài liệu cần thiết có trong hồ sơ cho khách hàng xem xét và ký.

b. Thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quý Khách hàng sẽ nhận được văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

c. Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ xin hợp lệ, Quý khách hàng sẽ được nhận Giấy phép lao động.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

  1. PHẠM VI DỊCH VỤ

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
A. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

– Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

– Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật;

– Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

– Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

– Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

B. Thủ tục cấp phép:

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

– Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả từ Cơ quan cấp phép.

C. Thủ tục sau cấp phép:

– Đăng ký khắc con dấu Văn phòng đại diện và công bố mẫu con dấu Văn phòng đại diện trên Công thông tin.

Quý Khách hàng lưu ý: Phạm vi dịch vụ trên của SB Law không bao gồm các thủ tục với cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và thủ tục đăng ký chữ ký số.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Tổng Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở Mục 2 nêu trên là 21.000.000 VNĐ (Hai mươi mốt triệu đồng). Trong đó:

Phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện đề cập ở Mục 1.1 là: 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng)

Phí dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động để cập ở Mục 1.2 là: 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng)

(Phí dịch vụ đã bao gồm phí nhà nước và phí khắc con dấu cho Quý Khách hàng nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT, chi phí xin giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp và phí dịch thuật).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan