Điều kiện thành lập hãng hàng không tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên VTC10 về việc thành lập hàng hàng không ở Việt Nam. Nhận thấy thị trường hàng không Việt Nam còn rất tiềm năng, đặc biệt là với số dân là 93 triệu người, nhu cầu di chuyển và du lịch tăng cao trong những năm tới.

Tôi là một kỹ sư hàng không từ Hoà Kỳ, còn giữ quốc tịch Việt Nam, tôi mong muốn lập một hãng hàng không tại Việt Nam.

  1. Tôi muốn hỏi, điều kiện để lập hãng hàng không tại Việt Nam.

Vận chuyển hàng không là việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư bằng đường hàng không.

Vận chuyển hàng không bao gồm vận chuyển hàng không thường lệ và vận chuyển hàng không không thường lệ.

Căn cứ theo Phụ lục 4 – Luật Đầu tư năm 2014, kinh doanh vận chuyển hàng không là ngành kinh doanh có điều kiện do đó khi muốn kinh doanh ngành nghề này phải có Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

  1. Vậy điều kiện gì để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không?

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Khoản 1 Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) có quy định điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không như sau:

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận chuyển hàng không;

b) Có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác;

c) Có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không;

d) Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ;

đ) Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không;

e) Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam.

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

– Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không phải nộp lệ phí.

  1. Mức vốn pháp định để kinh doanh dịch vụ hàng không là thế nào?

Vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không (Điều 8 Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung):

a) Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 1.000 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

c) Khai thác trên 30 tàu bay: 1.300 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 700 tỷ Đồng Việt Nam đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

  1. Vậy thủ tục thành lập hãng hàng không như thế nào?

Để lập hãng hàng không phải thực hiện qua 2 bước:

Bước 1: Xin chủ trương đầu tư từ Thủ tướng chính phủ.

Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Xin Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

  1. Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty gồm có:

a. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

b. Điều lệ công ty.

c.Danh sách danh sách thành viên, danh sách cổ đông (Công ty cổ phần).

d.Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực (đối với người thành lập doanh nghiệp là cá nhân trong nước).

e.Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

g.Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  1. Hồ sơ xin giấy cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không gồm những gì?

a) Bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy phép;

b) Danh sách thành viên, cổ đông tại thời điểm nộp hồ sơ; danh sách thành viên, cổ đông phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; tỷ lệ phần vốn góp hay số cổ phần nắm giữ; tên công ty (dự kiến), địa chỉ, trụ sở chính, người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức; thỏa thuận góp vốn của các cổ đông, thành viên (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp);

c) Dự thảo Điều lệ hoạt động có đầy đủ chữ ký của thành viên, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (bản sao có chứng thực);

d) Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác; phương án tổ chức bộ máy bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển, hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại; phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm (bản sao có chứng thực);

đ) Giấy tờ xác nhận về nhân thân của thành viên hãng hàng không, cổ đông hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân của pháp nhân;

e) Nhãn hiệu dự kiến sử dụng;

Video tư vấn pháp luật trên truyền hình: Điều kiện thành lập hãng hàng không tại Việt Nam

 

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan