Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế

Nội dung bài viết

Trong trường hợp khách hàng mong muốn thành lập doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, SBLaw tư vấn cụ thể như sau:

Để thành lập doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cần phải tiến hành 2 thủ tục sau:

A. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Thủ tục đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư tại Tp. HCM (Sở KHĐT). Doanh nghiệp được thành lập phải có ngành nghề “kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành Quốc Tế”.

Doanh nghiệp được thành lập có thể là Công ty TNHH hoặc Công Ty Cổ Phần tùy theo nhu cầu và kế hoạch của doanh nghiệp.

Trong trường hợp thành lập Công ty Cổ Phần, Sở KHĐT sẽ yêu cầu có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian hoàn tất Giai đoạn này là khoản bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Đăng ký con dấu doanh nghiệp.

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, S&B Law sẽ thực hiện thủ tục Đăng ký con dấu của Công ty.

Thời gian hoàn tất giai đoạn này là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

2. Một số lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

2.1 Tên của Công ty:

Theo quy định hiện hành, tên của Công ty gồm hai thành tố là loại hình Công Ty “CÔNG TY TNHH / CÔNG TY CỔ PHẦN” và “TÊN RIÊNG”.

Chủ doanh nghiệp được quyền chủ động chọn TÊN RIÊNG nhưng phải đảm bảo không bị trùng trên phạm vi toàn quốc.

Do vậy, để tránh trường hợp này Ông vui lòng cung cáp cho chúng tôi ít nhất ba (03) TÊN RIÊNG để chúng tôi tra cứu khả năng đăng ký trước khi tiến hành soạn thảo hồ sơ.

2.2 Giám đốc (Tổng Giám đốc) của Công ty.

Nếu thành lập Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì cơ cấu tổ chức của Công ty là: Chủ tịch Công ty và Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Nếu thành lập Công Ty Cổ Phần thì người đại diện theo pháp luật nếu đang là Giám đốc

(Tổng Giám đốc) của một công ty đang hoạt động thì sẽ không được đồng thời là Giám đốc (Tổng Giám đốc) của một Công ty mới.

2.3 Trụ sở của Công ty:

Doanh nghiệp không được sử dụng Nhà chung cư làm trụ sở của Công ty;

3. Phạm vi dịch vụ của SBLaw:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho chủ doanh nghiệp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

a. Tư vấn pháp lý về thủ tục thành lập Công ty;

b. Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập Công ty;

c. Cùng chủ doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;

d. Theo dõi và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

e. Cùng chủ doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;

f. Tiến hành Thủ tục đăng ký con dấu của Công ty;

g. Tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

B. XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Các lưu ý chung khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: phải có ngành nghề “kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”

Có 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: phải là thẻ từ đang có giá trị và chưa sử dụng để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho một doanh nghiệp khác.

Nếu doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thì phô tô thẻ hướng dẫn viên và nhờ Sở văn hóa thể thao và du lịch sao y bản chính.

Nếu doanh nghiệp tại Hà Nội thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và đóng dấu công ty vào bản phô tô thẻ hướng dẫn viên.

Người điều hành du lịch có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, cụ thể:

• Quản lý hoạt động lữ hành;

• Hướng dẫn du lịch;

• Quảng bá, xúc tiến du lịch;

• Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

• Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

• Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc.

• Doanh nghiệp xác nhận phải có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại thời điểm xác nhận người điều hành bắt đầu làm việc.

• Giấy xác nhận phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu, không được viết tắt. Tên doanh nghiệp xác nhận phải viết theo đúng tên trên dấu của doanh nghiệp, phải ghi rõ thời gian làm việc từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

Giấy xác nhận ký quỹ: doanh nghiệp phải ký quỹ tại một ngân hàng nơi doanh nghiệp có tài khoản. Mức ký quỹ là 250.000.000 đồng.

2. Trình tự, thủ tục thẩm tra hồ sơ.

Sau khi hồ sơ đã được nộp lên Sở văn hóa thể thao và du lịch, chuyên viên thụ lý sẽ kiểm tra hồ sơ. Khi hồ sơ đầy đủ, Sở văn hóa thể thao và du lịch sẽ liên hệ với doanh nghiệp để xuống kiểm tra trụ sở xem cơ sở vật chất có đảm bảo điều kiện không.

Doanh nghiệp lưu ý những vấn đề sau:

• Trụ sở phải là địa chỉ ghi trên đăng ký kinh doanh, nếu đón tiếp tại nơi khác thì nơi đó phải là địa điểm kinh doanh được ghi trên đăng ký kinh doanh.

• Chuẩn bị sẵn bản sao hợp đồng thuê trụ sở và danh sách người lao động làm việc tại công ty để xuất trình khi được hỏi.

Sau khi kiểm tra, nếu thấy doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Sở văn hóa thể thao và du lịch sẽ ra thông báo gửi Tổng cục đề nghị xem xét, cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp thông báo của Sở và 1 bộ hồ sơ gửi lên Tổng cục du lịch đồng thời chuyển khoản lệ phí cấp phép vào tài khoản của Tổng cục du lịch.

Tổng cục du lịch thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép.

3. Phạm vi dịch vụ của SBLaw

3.1 Cách thức thực hiện:

SBLaw sẽ thay mặt chủ doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

• Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

• Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

• Soạn thảo hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

• Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

• Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

• Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế

3.2 Thời gian thực hiện:

Trong vòng 30 - 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan chức năng với điều kiện Quý Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của SBLaw.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan