Thành lập công ty và địa điểm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết

Khách hàng cần một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty và địa điểm kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

S&B Law là một Công ty Luậtcó uy tín, có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc đăng ký thành lập công ty và địa điểm kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi tư vấn của S&B Law.

1.Thủ tục đăng ký thành lập Công ty:

- Tư vấn sơ bộ và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng trước khi tiến hành thủ tục;

- Soạn thảo bộ hồ sơ theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệptại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho Khách hàng.

- Nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu từ Công an TP. Hồ Chí Minh;

- Đăng bố cáo thành lập Công ty trên ba số báo liên tiếp;

2. Thủ tục đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh:

- Tư vấn sơ bộ và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng trước khi tiến hành thủ tục;

- Soạn thảo bộ hồ sơ theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thay mặt và Khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Nhận bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cập nhật thông tin địa điểm kinh doanh và bàn giao cho Khách hàng.

Phương thức thực hiện của S&B Law:

Soạn thảo, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho Khách hàng.

Thời hạn thực hiện của S&B Law:

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa S&B Law và Khách hàng, S&B Law sẽ gửi danh mục tài liệu và thông tin cần thiết để soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được những thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng, S&B Law sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho Khách hàng để xem xét và ký;

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ đã ký và đóng dấu hợp lệ từ Khách hàng, S&B Law sẽ nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

Trong vòng 07ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, S&B Law sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcủa Khách hàng.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, S&B Law sẽ đăng ký và nhận con dấu cùng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và bàn giao cho Khách hàng;

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp, S&B Law sẽ đăng bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo liên tiếp.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, S&B Law sẽ soạn hồ sơ thành lập Địa điểm kinh doanhvà gửi Khách hàng xem xét và ký.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập Địa điểm kinh doanh đã ký và đóng dấu hợp lệtừ Khách hàng, S&B Law sẽ nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Trong vòng 07ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, S&B Law sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cập nhật thông tin địa điểm kinh doanhvà bàn giao cho Khách hàng.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cập nhật thông tin địa điểm kinh doanh, S&B Law sẽ đăng bố cáo thành lập địa điểm công ty trên 03 số báo liên tiếp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan