Thành lập công ty tư vấn du học

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

SB LAW cho tôi hỏi:

Quy trình thực hiện việc đăng ký kinh doanh thành lập công ty tư vấn du học gồm những bước nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh là dịch vụ hỗ trợ giáo dục) gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Một số lưu ý khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

2.1. Điều kiện kinh doanh

– Tổ chức xin cấp giấy chứng nhận phải được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn có trình độ đại học trở lên, có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

– Văn bản đề nghị với các nội dung bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

2.3. Trình tự, thủ tục thực hiện

– Tổ chức kinh doanh gửi hồ sơ tới Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan