Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Nội dung bài viết

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, một cá nhân cũng có thể thành lập công ty TNHH, SB Law trân trọng giới thiệu thủ tục này như sau:

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh

II. Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

III. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

IV. Yêu cầu:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

V. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

3. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

VI. Dịch vụ của SB Law

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan