Thành lập công ty san lấp - nạo vét cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Tôi có vài người bạn nước ngoài (Nhật Bản) muốn thành lập Công ty san lấp - nạo vét hoặc Công ty chế tạo - đóng tàu nạo vét tại Việt Nam (Trong miền Nam) với 100% vốn nước ngoài. Địa điểm có thể ưu tiên là Bình Dương.

SBLAW có thể cho chúng tôi biết cách thức, cũng như quy trình, và thủ tục như thế nào được không nếu như một trong hai hoặc có thể là hai công ty có thể được thành lập tại Việt Nam ?

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến thư điện tử của Anh theo đó, Nhà đầu tư Nhật Bản(sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu tư vấn về việc nhận thành lập công ty tại Việt Nam để thực hiện việc san lấp hoặc nạo vét hoặc chế tạo tàu nạo vét tại Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty mới”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàngBản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty mới để Quý Khách hàngxem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN

1.1. THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯNƯỚCNGOÀI TẠI VIỆTNAM

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi trước hết phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào vị trí đăng ký trụ sở chính của Công ty, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (áp dụng đối với các Công ty nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao (áp dụng đối với các Công ty nằm trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao).

Chúng tôi lưu ý rằng thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thôngthường sẽ kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy mặt dù tổng thời gian để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn do Cơ quan chức năng cần thời gian để tham vấn các cơ quan ban ngành liên quan về dự án đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi cấp phép.

Đối với một số trường hợp đặc biệt lien quan đến việc tái định cư cho từ 10,000 người trở lên ở khu vực miền núi hoặc 20,000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất ở một số vị trí đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay, xây dựng và vận hành cảng biển, khai thác, chiết xuất và lọc dầu v.v. trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án phải được Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương trước khi thực hiện các thủ tục cấp phép.

Đối với trường hợp của Quý Khách hàng, chúng tôi dự kiến rằng, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận về mặt chủ trương.

Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền báo lại giá dịchvụ và thời gian thực hiện công việc trong trường hợp vụ việc của Khách hang thuộc trường hợp phải xin chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Khách hàng cần phải thực hiện hai bước sau đây:

Bước1:Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trao đổi sơ bộ với cơ quan cấp phép, chúng tôi không có nhiều kỳ vọng rằng cơ quan chức năng có thể hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khoảng thời gian này, đặc biệt đối với các trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư trên các cơ sở sau đây:

Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.

 

Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước2:Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Khách hàng cần thiết phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1.2. Ý KIẾN TƯVẤN CỤ THỂ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, không có hạn chế nào đối với phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với hoạt động san lấp hoặc nạo vét hoặc hoạt động chế tạo tàu nạo vét tại Việt Nam.

Do vậy, Quý Khách hàng có thể thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng thành công của việc thành lập Công ty trong trường hợp này, chúng tôi khuyến nghị Khách hàng lưu ý các vấn đề sau đây:

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, địa điểm thực hiện dự án đầu tư là một trong những vấn đề tối quan trọng. Cụthể Nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành liên hệ và đạt được thỏa thuận hoặc chấp thuận về mặt nguyên tắc về việc sử dụng địa điểm hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư. Đặc biệt, đối với trường hợp thành lập công ty để chế tạo tàu nạo vét, Quý Kháchhàng phải lưu ý về việc thuê địa điểm phù hợp với quy hoạch để thành lập nhà máy đóng tàu nạo vét.

Trong trường hợp Quý Khách hàng thuê đất trực tiếp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ngoài khu công nghiệp), Quý Khách hàng phải đạt được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nguyên tắc về việc cho thuê đất. Tuy nhiên, trong trường hợp thuê lại cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, thủ tục thuê địa điểm có thểcó nhiều điểm thuận lợi hơn;

- Nhà đầu tư: Trong trường hợp này Nhà đầu tư tốt nhất là Công ty tại Nhật Bảnhoặc tại bất kỳ quốc gia nào khác là thành viên ký kết của WTO. Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực tương ứng sẽ là một trong những yếu tố được đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép tại Việt Nam;

- Vốn đầu tư: Hiện tại, pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn tối thiểu trong hai lĩnh vực này. Tuy nhiên, Quý Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trong việc tính toán các chi phí cần thiết phục vụ cho hoạt động đầu tư của mình tại Việt Nam.

Lộ trình thành lập Công ty mới có thể được mô tả với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng.

Sau khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch thuật tài liệu từtiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo mẫu biểu tiêu chuẩn. Bản dự thảo đầu tiên sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét và cho ý kiến. Sau đó, sau khi cập nhật hồsơ dựa trên cơ sở ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ từ phía cơ quan chức nằng và chuyển bản hồ sơ hoàn thiện cho Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dựkiến rằng công việc nêu trên có thể được hoàn thành trong thời hạn 10 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã được Khách hàng ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn khoảng 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽđạt được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư1

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu.

Để tránh nghi nhờ, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan chức năng phải tham vấn ý kiến của các ban ngành liên quan. Trong trường hợp đó, SB Law sẽ nỗ lực hết sức đểthúc đẩy tiến độ thực hiện công việc.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp bao gồm:

2.1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn

- Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

- Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghịquyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;

- Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

- Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

2.2.Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

- Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

- Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và

- Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.3. Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Khách hàng sẽ phải thực hiện một số thủ tục sau cấp phép.

Dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép của chúng tôi bao gồm:

Đăng ký làm dấu cho Khách hàng;Công bố việc thành lập doanh nghiệp.

3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1. Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2nêu trên là:

- Công ty 1: Thực hiện hoạt động san lấp và nạo vét: 5,000USD (Năm nghìn Đôla Mỹ);

- Công ty 2: Thực hiện hoạt động đóng tàu nạo vét: 6.000USD (Sáu nghìn Đôla Mỹ);

- Chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 10USD/150 từ.

- Phí dịch vụ trên không bao gồm các chi phí phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng bao gồm10% VAT, phí dịch vụ ngân hàng để nhận và chuyển tiền.

3.2. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật, Khách hàng sẽ thanh toán tạm ứng 30% phí dịch vụ cho SB Law;

- Khách hàng sẽ thanh toán 30% phí dịch vụ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từngày nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;

- Khách hàng sẽ thanh toán phần phí còn lại và các chi phí phát sinh nhân danh Khách hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ SB Law.

- Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉtriển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

- Trong trường hợp Hợp đồng tư vấn pháp luật bị chấm dứt trước thời hạn, SB Law sẽđược thanh toán phí dịch vụ tương ứng với phần trăm công việc đã được hoàn thành tới thời điểm chấm dứt.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan