Thành lập công ty nước ngoài theo luật mới.

Nội dung bài viết

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015 đã có quy định mới về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung mới này:

1. Về cơ quan cấp phép.

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi trước hết phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tùy thuộc vào vị trí đăng ký trụ sở chính của Công ty, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (áp dụng đối với các Công ty nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao (áp dụng đối với các Công ty nằm trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao).

2. Về thời gian cấp phép

Chúng tôi lưu ý rằng thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thôngthường sẽ kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy mặt dù tổng thời gian để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn do Cơ quan chức năng cần thời gian để tham vấn các cơ quan ban ngành liên quan về dự án đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi cấp phép.

Đối với một số trường hợp đặc biệt lien quan đến việc tái định cư cho từ 10,000 người trở lên ở khu vực miền núi hoặc 20,000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất ở một số vị trí đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay, xây dựng và vận hành cảng biển, khai thác, chiết xuất và lọc dầu v.v. trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án phải được Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương trước khi thực hiện các thủ tục cấp phép.

Để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Khách hàng cần phải thực hiện hai bước sau đây:

3. Các bước để lập công ty nước ngoài

Bước1:Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư trên các cơ sở sau đây:

Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.

Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước2:Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tưcần thiết phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

4. SBLAW hỗ trợ gì cho nhà đầu tư?

Lộ trình thành lập Công ty mới có thể được mô tả với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: SBLAWsẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng.

Sau khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch thuật tài liệu từtiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo mẫu biểu tiêu chuẩn. Bản dự thảo đầu tiên sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét và cho ý kiến. Sau đó, sau khi cập nhật hồsơ dựa trên cơ sở ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ từ phía cơ quan chức nằng và chuyển bản hồ sơ hoàn thiện cho Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dựkiến rằng công việc nêu trên có thể được hoàn thành trong thời hạn 10 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã được Khách hàng ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn khoảng 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽđạt được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư1

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu.

Để tránh nghi nhờ, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan chức năng phải tham vấn ý kiến của các ban ngành liên quan. Trong trường hợp đó, SB Law sẽ nỗ lực hết sức đểthúc đẩy tiến độ thực hiện công việc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan