Thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Nội dung bài viết

SBLaw tư vấn về thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp thông tin về trình tự, thủ tục như sau:

I. TƯ VẤN VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MÔI GIỚI BÁO HIỂM

Theo các quy định pháp luật hiện hành, để thành lập một công ty môi giới bảo hiểm cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty môi giới bảo hiểm:
 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 • Góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.
 • Điều kiện đối với công ty môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập:
 • Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.
 • Có loại hình doanh nghiệp và Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.
 • Nguồn vốn thành lập phải là nguồn hợp pháp; không sử dụng tiền vay hoặc uỷ thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào để góp vốn.
 • Trong vòng 06 tháng kể từ ngày được chấp thuận về nguyên tắc, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đóng đủ vốn điều lệ và nộp Bộ Tài chính xác nhận của ngân hàng về số vốn điều lệ đã đóng vào tài khoản phong tỏa của từng tổ chức, cá nhân theo danh sách đã đăng ký tại hồ sơ xin cấp giấy phép.
 • Các chức danh quản trị, điều hành như Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Giám đốc chi nhánh; Trưởng văn phòng đại diện; người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành.
 • Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin đối với hoạt động nghiệp vụ, kế toán - tài chính, đầu tư, cán bộ thông tin và đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng.

II. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

2.1 Cách thức thực hiện: SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Khách hàng dịch vụ thành lập công ty môi giới bảo hiểm, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Soạn 01 bộ hồ sơ hồ sơ thành lập công ty môi giới bảo hiểm;
 • Trao đổi với Quý Công tytrongviệcsoạn thảocáctài liệu nêu trên;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựatrênquy định của pháp luật và ýkiếncủaQuý Công ty;
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan cóthẩm quyềncấp phép;
 • Tiếp thuýkiếncủacáccơ quan có thẩm quyền;
 • CậpnhậtchoQuý Công tyvềtiếntrìnhcũngnhưnhữngyêucầuthêm,nếucóvàhỗ trợ Quý Công tytrongviệcnhận kết quả.
 • Hỗ trợ Quý công ty thực hiện thủ tục cấp con dấu pháp nhân và đăng ký mẫu dấu;
 • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 03 số báo liên tiếp.

2.2 Thời gian thực hiện:

 • Thời gian soạn hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ và Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của SBLaw.
 • Thời gian cấp Giấy phép là: 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đủ và hợp lệ.
 • Thời gian nhận con dấu pháp nhân và đăng ký mẫu dấu: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận hoạt động.
 • Thời gian đăng 03 số báo liên tiếp là: 07 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin lên Tòa soạn báo.

Thời gian thực tế có thể bị kéo dài hơn bởi lý do khách quan xuất phát từ cơ quan cấp phép hoặc bởi lý do chủ quan xuất phát từ tình trạng hồ sơ của Khách hàng mà SB Law không thể can thiệp. Trong trường hợp này, SBLaw sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ Khách hàng trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

2.3 Phí dịch vụ:

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết phí dịch vụ luật sư trong vụ việc này.

III. YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU:

Để thực hiện các thủ tục hỗ trợ pháp lý liên quan việc thành lập công ty môi giới bảo hiểm, Khách hàng vui lòng cung cấp cho SBLaw:

 • Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định của các cổ đông sáng lập (04 bản);
 • Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Bản sao công chứng Giấy xác nhận của Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó ( 04 bản);
 • Phương án hoạt động 5 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro (02 bản);
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp; (04 bản mỗi tài liệu);
 • Nội dung quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành (02 bản).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan