THÀNH LẬP CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM 100% VỐN VIỆT NAM

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, hiện tôi đang có ý định thành lập một công ty về lĩnh vực môi giới bảo hiểm với 100% là vốn Việt Nam. Tôi muốn hỏi, để thành lập một Công ty Môi giới bảo hiểm cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Phạm vi hoạt động môi giới bảo hiểm được quy định như thế nào?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của quý công ty, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Ý kiến tư vấn sơ bộ

Theo các quy định pháp luật hiện hành, để thành lập một Công ty Môi giới Bảo hiểm cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty môi giới bảo hiểm
 • Góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu ý: Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp không được để mức vốn chủ sở hữu thấp hơn mức vốn pháp định đã đăng ký.

 • Phạm vi hoạt động môi giới bảo hiểm
 • Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;
 • Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Về phạm vi công việc

Giai đoạn 1: Thủ tục tiền cấp phép

 • Tham dự các cuộc họp với Khách hàng để tư vấn và xác nhận các nguyên tắc chính để thực hiện việc thành lập Công ty môi giới bảo hiểm 100% vốn Việt Nam (gọi tắt là “Dự án”);
 • Chuẩn bị một danh sách các văn bản pháp lý cần thiết cho việc thực hiện Dự án. Dựa trên thông tin được cung cấp bởi Khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét và kết hợp các tài liệu này vào Hồ sơ.

Giai đoạn 2: Soạn thảo Hồ sơ

 • Soạn thảo các Hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký thành lập Công ty.

Giai đoạn 3: Thủ tục cấp phép

 • Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền thay mặt cho Khách hàng;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhập cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có); và
 • Bàn giao kết quả cho Khách hàng.

Giai đoạn 4: Thủ tục sau cấp phép

 • Đăng ký cấp con dấu pháp nhân và đăng ký mẫu dấu;
 • Thực hiện thủ tục đăng bố cáo theo quy định pháp luật;
 • Hỗ trợ Khách hàng mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Về thời gian thực hiện công việc

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến trong vòng 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

Nộp hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đã được kí và đóng dấu đầy đủ theo yêu cầu của SB Law, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép: Thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật như sau:

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: 21 ngày (Bộ Tài chính có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ). Chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 06 tháng kể từ ngày thông báo. Thời gian xem xét sẽ được tính lại kể từ ngày nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 60 ngày (Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động).

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 07 - 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, mặc dù có quy định về thời gian xử lý hồ sơ như nêu trên nhưng thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do các lý do khách quan bao gồm nhưng không giới hạn trong: cơ quan cấp phép phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép, hồ sơ của Khách hàng không đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp phép yêu cầu giải trình làm rõ những vấn đề liên quan trong hồ sơ, lịch làm việc/nghỉ phép của chuyên viên xử lý và lãnh đạo cơ quan v/v. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy thời gian thông thường để hoàn thành đăng ký doanh nghiệp cho Công ty môi giới bảo hiểm trong trường hợp nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện và quy định pháp luật là tối thiểu 06 tháng.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết tương tự của SB Law liên quan tới lĩnh vực Đầu Tư dưới đây:

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan