Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Bên mình đang có nhu càu thành lập công ty liên doanh giữa Việt Nam và Singapore, kinh doanh vận tải hành khách và đai lý vận tải. Trong đó, Nhà đầu tư Singapore chiếm 49% tổng số vốn góp và Nhà đầu tư Việt Nam chiếm 51% tổng số vốn góp. Vui lòng cho mình báo giá thành lập công ty tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thành lập ở cả hai địa điểm thì giá dịch vụ là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý khách hàng chúng tôi xin gửi Quý khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng xem xét, cân nhắc:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

§ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§ Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

§ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

§ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

§ Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

Thủ tục cấp phép:

§ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§ Làm việc với cơ quan chức năng để giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung thể hiện trong hồ sơ xin cấp phép;

§ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Khách hàng trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

§ Đăng ký và nhận con dấu

§ Công bố thông tin thành lập Công ty mới trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

Bước 1: Đăng ký đầu tư đầu tư

-Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất mỗi bộ hồ sơ dự kiến từ 7 ngày làm việc.

- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký Đầu tư cho Công ty mới.

Bước 2: Đăng ký Doanh nghiệp: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty mới, SB Law sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Coong ty mới. Thời gian để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty mới là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: Sau cấp phép: Sau khi nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty mới, SB Law sẽ hỗ trợ Khách hàng tiến hành đăng ký mẫu dấu cho Công ty mới. Thủ tục này sẽ cần khoảng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 này như sau:

-Trong trường hợp thành lập 01 công ty tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh, phí dịch vụ của SB Law là 112,450,000VNĐ (Một trăm mười hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn Việt Nam Đồng);

- Trong trường hợp thành lập 02 công ty tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, phí dịch vụ của SB Law là 197,400,000VNĐ (Một trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm nghìn Việt Nam Đồng).

- Phí này chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu của Quý Khách hàng từ tiếng Anh sang tiếng Việt (220,000VNĐ/150 từ).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan