Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực tư vấn quản lý

Nội dung bài viết

Trong trường hợp Khách hàng mong muốn thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau:

1.Cơ sở pháp lý để thành lập công ty tư vấn quản lý

Theo cam kết WTO mà Việt Nam là thành viên vào năm 2007, dịch vụ tư vấn quản lý có mã CPC 865 là dịch vụ không hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau 03 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh. Do vậy, tại thời điểm này, Quý Khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện việc thành lập công ty liên doanh để thực hiện việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý.

Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) theo cam kết WTO bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

86501:

Dịch vụ tư vấn quản lý chung bao gồm: Dịch vụ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn liên quan đến chính sách kinh doanh, lập kế hoạch, chiến lược tổng thể, cơ cấu và kiểm soát hoạt động của một tổ chức. Đặc biệt hơn, sự phân công tư vấn quản lý chung có thể được xử lý bằng một sự kết hợp như sau: Xây dựng chính sách, xác định cơ cấu tổ chức sẽ đạt hiệu quả nhất trong việc đáp ứng các mục tiêu của tổ chức, kế hoạch kinh doanh chiến lược của tổ chức, xác định một hệ thống quản lý thông tin, phát triển các báo cáo quản lý, lập kế hoạch quay vòng kinh doanh, phát triển các chương trình cải thiện lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan việc quản lý cao hơn của một tổ chức.

86502:

Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (ngoại trừ thuế) bao gồm Dịch vụ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực ra quyết định, là bản chất tài chính như vốn lưu động và quản lý thanh khoản, phân tích nguồn vốn đầu tư đề xuất, phát triển hệ thống kế toán và kiểm soát ngân sách … nhưng không bao gồm dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư ngằn hạn vì dịch vụ này thường được cung cấp bởi các trung gian tài chính.

86503:

Dịch vụ tư vấn quản lý marketing bao gồm Dịch vụ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn liên quan đến chiến lược và hoạt động tiếp thị của một tổ chức. Phân tích và xây dựng một chiến lược tiếp thị, xây dựng chính sách giá cả đối với các đối tượng khách hàng, quản lý bán hàng và đào tạo nhân viên, tổ chức các kênh phân phối (để bán buôn hoặc trực tiếp đến các nhà bán lẻ, thư trực tiếp, nhượng quyền thương mại, vv), tổ chức quá trình phân phối, thiết kế bao bì và các vấn đề khác liên quan đến chiến lược và hoạt đồng tiếp thị của một tổ chức.

86504:

Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực bao gồm Dịch vụ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn liên quan đến việc quản trị nguồn nhân lực của một tổ chức. Tư vấn nguồn nhân lực có thể được thực hiện với sự kết hợp sau đây: kiểm toán chức năng nhân sự, phát triển chính sách nguồn nhân lực, lập kế hoạch nguồn nhân lực, quy trình tuyển dụng, động lực và chiến lược tiền công, phát triển nguồn nhân lực, quan hệ lao động – quản trị, kiểm soát sự vắng mặt, đánh giá hiệu quả và các vấn để khác liên quan đến chức năng quản trị nhận lực của tổ chức.

86505:

Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất bao gồm Dịch vụ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn liên quan đến nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản xuất. Tư vấn sản xuất có thể được thực hiện với sự kết hợp sau đây: Sử dụng hiệu quả vật liệu trong quá trình sản xuất, quản lý hàng tồn kho và kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng, công việc và phương pháp làm việc, tiêu chuẩn an toàn, quản lý văn phòng, thiết kế và lập kế hoạch các vấn đề khác liên quan đến quản lý sản xuất nhưng không bao gồm dịch vụ tư vấn và thiết kế bố trí nhà máy vì dịch vụ này thường được cung cấp với các tổ chức tư vấn kiến trúc.

86506:

Dịch vụ quan hệ công chúng bao gồm Dịch vụ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn liên quan đến việc cải thiện hình ảnh và mối quan hệ giữa tổ chức, cá nhân với công chúng.

86509:

Các dịch vụ tư vấn quản lý khác: Những dịch vụ này bao gồm dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, dịch vụ phát triển du lịch, điện tử …

Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực tư vấn quản lý
Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực tư vấn quản lý

2. Các bước tiến hành thủ tục thành lập công ty liên doanh theo pháp luật Việt Nam

Các bước tiến hành thủ tục thành lập công ty liên doanh theo pháp luật Việt Nam như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty liên doanh:

Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 05 – 07 ngày làm việc.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng:

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 22 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

c. Thủ tục sau cấp phép:

Trong vòng 10 ngày làm việc, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 03 số báo, nhận con dấu pháp nhân và đăng ký mã số thuế.

Luật sư S&B Law trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

3. Phạm vi dịch vụ của công ty SBLAW

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt.
2. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc cấp giấy phép đầu tư.
3. Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty mới thành lập phải thực hiện các thủ tục hành chính.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Nhận con dấu pháp nhân;
 • Nhận đăng ký mã số thuế;
 • Thông báo về việc thành lập Công ty trên báo.

4. Chuyển giao tài liệu

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo tại Việt Nam trong hồ sơ đơn nộp tại cơ quan cấp phép. Quý Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này. S&B Law sẽ cung cấp các bản dịch Tiếng Anh của những tài liệu này (hoặc các đoạn trích), tuy nhiên, những tài liệu được dịch nên được sử dụng nhằm mục đích tham khảo, không nhằm mục đích chấm dứt nghĩa vụ phải thực hiện của Quý Khách hàng.

5. Phí luật sư

Phí cho những dịch vụ của S&B Law như được đề cập ở mục 4 ở trên sẽ được đề cập khi gặp gỡ trực tiếp và ký hợp đồng với khách hàng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan