Thành lập công ty bán hàng đa cấp

Nội dung bài viết

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thành lập công ty có chức năng bán hàng đa cấp các sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm chức năng, các bước thực hiện như sau:

Trước tiên Khách hàng cần thành lập Công ty có chức năng bán các mặt hàng sẽ chọn theo phương thức bán hàng đa cấp;

Sau khi Công ty được thành lập, khách hàng mới tiến hàng xin Giấy phép Bán hàng đa cấp tại Sở công thương tỉnh thành phố mà công ty đặt trụ sở chính.

Chúng tôi lưu ý rằng bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng chứ không phải ngành nghề kinh doanh;

Để xin Giấy phép Bán hàng đa cấp, Khách hàng cần lưu ý các điểm sau:

(i) Các mặt hàng muốn kinh doanh phải không thuộc danh mục các hàng hóa không được bán theo phương thức đa cấp;

(ii) Vốn điều lệ của Công ty càng nhiều càng tốt, song mức tối thiểu cũng phải đạt từ 03 tỷ đồng vì theo quy định khi xin cấp phép bán hàng đa cấp phải ký quỹ 05% vốn điều lệ và mức tối thiểu là 01 tỷ đồng. Số tiền này không được rút ra trong suốt quá trình hoạt động;

(iii) Chương trình bán hàng (bao gồm cách thức trả thưởng);

(iv) Chương trình đào tạo người tham gia.

Trong bốn (04) yêu cầu trên thì Chương trình bán hàng (bao gồm cách thức trả thưởng) có ý nghĩa quan trọng nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan