Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực thú ý có được không?

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Tôi là một bác sỹ thú y người Pháp, đã có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam, tôi muốn lập công ty 100% vốn đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ thú ý, vậy tôi có thể lập công ty trong lĩnh vực này không?

SBLAW trả lời: Về vấn đề nhà đầu tư hỏi, sau khi xem xét các tài liệu liên quan, SBLAW tư vấn như sau:

Dịch vụ thú y là dịch vụ liên quan đến nông nghiệp (CPC 881). Theo phạm vi cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ liên quan đến nông nghiệp chỉ được phép tham gia dưới hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư trong nước, trong đó, mức sở hữu vốn góp tối đa của nhà đầu tư nước ngoài không được phép vượt quá 51%.

Do vậy, nếu mình thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ này thì sẽ không được chấp thuận.
Nhà đầu tư có thể lập công ty liên doanh hoặc ký kết hợp đồng BCC với đối tác Việt Nam.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan