THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ NGOÀI CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT NẰM TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TP. HÀ NỘI

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, chúng tôi là một thương hiệu thời trang, chúng tôi hiện đã có một cửa hàng mở tại một trung tâm thương mại. Chúng tôi muốn mở thêm một vài địa điểm bán lẻ nữa tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Luật sư tư vấn cho chúng tôi quy trình, hồ sơ thủ tục để mở các địa điểm bán lẻ trên. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. TRÌNH TỰ CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, trình tự các công việc cần thực hiện được mô tả như sau:

 • Bước 1: Lập hồ sơ xin Cấp giấy phép Đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ (OL)
 • Bước 2: Gửi lên Sở Công thương cấp tỉnh (DOIT)
 • Bước 3: Sở Công thương sẽ chuyển lên Bộ Công thương (MOIT) để xin ý kiến về việc cấp phép
 • Bước 4: Sau 5 ngày làm việc từ ngày MOIT cho phép, DOIT sẽ cấp giấy phép

2. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ VÀ KIỂM TRA NHU CẦU KINH TẾ (ENT)

2.1 Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

 • Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.
 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý

2.2 Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

3.1 Các công việc trước cấp phép

3.1.1 Tư vấn

 • Tham dự các cuộc họp với Khách hàng để tư vấn và xác nhận các nguyên tắc chính để thực hiện các công việc và thủ tục bao gồm: (i) Đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh, và (ii) Đăng ký Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (gọi chung là “Dự án”);
 • Chuẩn bị một danh sách các văn bản pháp lý cần thiết cho việc thực hiện Dự án. Dựa trên thông tin được cung cấp bởi Khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét và kết hợp các tài liệu này vào Hồ sơ.

3.1.2 Soạn thảo Hồ sơ

 • Soạn thảo Hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục Đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh;
 • Soạn thảo Hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục Đăng ký Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
 • Rà soát các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp để thực hiện Dự án;
 • Soạn thảo/Rà soát các tài liệu, giấy tờ, giải trình cần thiết trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

3.2 Thủ tục cấp phép

 • Rà soát và tập hợp các tài liệu cần thiết vào Hồ sơ;
 • Thay mặt Khách hàng nộp Hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Hành động với tư cách là Luật sư của Khách hàng để theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình phê duyệt, bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Ủy ban nhân dân, và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho Khách hàng về quá trình làm việc và yêu cầu bổ sung, nếu có; và
 • Bàn giao kết quả cho Khách hàng.

3.3 Thủ tục sau cấp phép

Thực hiện thủ tục đăng bố cáo theo quy định.

3.4 Phạm vi công việc nêu trên được mô tả như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu có) và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu chuẩn. Hồ sơ dự thảo ban đầu sẽ được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau đó, chúng tôi sẽ hoàn thiện Hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng. Chúng tôi dự đoán giai đoạn này sẽ hoàn thành trong khoảng 10 ngày làm việc. Các Hồ sơ sau đó sẽ được gửi cho Khách hàng để xem xét, ký và đóng dấu.

- Nộp hồ sơ: Trong khoảng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ đã ký và đóng dấu, Chúng tôi sẽ đệ trình hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

- Thủ tục cấp phép:

 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh: khoảng 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ Hợp lệ
 • Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ: khoảng 30 - 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ Hợp lệ.

- Thủ tục sau cấp phép: Trong khoảng 02 ngày làm việc kể từ khi nộp Hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Thủ tục đăng ký Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ là quy trình thẩm tra cấp phép. Chúng tôi xác nhận rằng, mặc dù pháp luật có quy định về thời gian xử lý hồ sơ như nêu trên nhưng thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

4. PHÍ DỊCH VỤ

 • Đối với thủ tục thành lập Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh, phí dịch vụ là: 9.500 USD / 01 cơ sở bán lẻ.
 • Đối với thủ tục thành lập Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất tại TP. Hà Nội, phí dịch vụ là: 10.000 USD / 01 cơ sở bán lẻ

Lưu ý:

 • Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, phí dịch thuật (12USD/1 trang A4/300 từ) và các chi phí liên quan phát sinh trên cơ sở thay mặt cho Khách hàng (nếu có).
 • Phí dịch vụ trên được xác định dựa trên các thông tin cung cấp ban đầu của Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng có địa điểm cụ thể, SB Law bảo lưu quyền điều chỉnh phí dịch vụ trên nếu địa điểm Khách hàng lựa chọn chưa đáp ứng yêu cầu hồ sơ pháp lý về địa điểm theo quy định của pháp luật.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan