Thành lập chi nhánh - những điểm đặc biệt cần lưu ý

Nội dung bài viết

Hiện tại Công ty X có 1 trụ sở chính và 2 địa điểm kinh doanh. Công ty đang được hưởng ưu đãi theo Dự án đầu tư mới.

Câu hỏi:

  1. Bên em có đăng ký 2 địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính (theo Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh), địa điểm này có cần phải được đăng ký địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đầu tư không?

  2. Hiện tại bên em chỉ đăng ký trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đầu tư thì có rủi ro gì liên quan đến ưu đãi thuế từ dự án đầu tư không ạ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của luật Đầu tư 2020 và luật Doanh Nghiệp 2020, Công ty không cần đăng ký địa điểm chi nhánh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc thành lập chi nhánh chỉ cần đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định của tại điều 45 luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, hồ sơ đăng ký hoạt động động của chi nhánh bao gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh

- Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định điểm kinh doanh , doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Có rủi ro của việc không ghi địa điểm Chi nhánh vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như một địa điểm thực hiện dự án: Trong trường hợp cơ quan thuế xác định được nơi phát sinh doanh thu ngoài trụ sở và họ thấy địa điểm đó không nằm trong địa điểm thực hiện dự án ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì họ sẽ coi nguồn doanh thu đó không thuộc dự án đầu tư đã được đăng ký và sẽ không tính các ưu đãi đầu tư cho nguồn doanh thu phát sinh từ các địa điểm kinh doanh đó.

Khuyến nghị: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp không nhất thiết phải đăng ký các địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhưng vì Công ty đang được hưởng chính sách ưu đãi từ dự án đầu tư sản xuất phần mềm, do đó Công ty cần làm thủ tục bổ sung địa chỉ chi nhánh là địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để hạn chế những rủi ro về hưởng ưu đãi thuế.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan