Thành lập chi nhánh công ty

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp sau khi đã được thành lập, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động, do nhu cầu kinh doanh mở rộng, doanh nghiệp mong muốn thành lập chi nhánh của công ty, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

1. Tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Bước 1: Thành lập chi nhánh công ty

 • Doanh nghiệpphải nộp hồ sơthành lập chi nhánhhợp lệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sau 07ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tưsẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp;
 • Sau 03ngày làm việckể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Doanh nghiệp sẽ nhận được 01 con dấu Chi nhánhvà 01 giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấucủa Chi nhánh;

Bước 2: Bổ sung, cập nhật thông tin chi nhánh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

 • Sau khi Doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và con dấu Chi nhánh, Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin chi nhánh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Thời gian hoàn tất thủ tục này là 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ hợp lệ tại cơ quan chức năng. Sau khi thủ tục hoàn tất, Doanh nghiệp sẽ nhận được GCN ĐKDNvới thông tin cập nhật rõ về Chi nhánh Công ty.

2. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập chi nhánh và Thông báo bổ sung, cập nhậtthông tin chi nhánh trên GCN ĐKDNcủa Công ty.
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, con dấu chi nhánh và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và GCN ĐKDNcủa Công ty với thông tin cập nhật rõ về Chi nhánh Công ty.

3. Phí dịch vụ

 • Phí dịch vụ để S&B Law thực hiện các công việc tại mục 2 nêu trên sẽ được thống nhất khi 2 bên ký kết hợp đồng.

4. Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu

Doanh nghiệpcung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu của S&B Law như sau:

 • Bản sao có chứng thực CMND (hoặc hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc nhân sự của chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề mà theo pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đang có nhu cầu thành lập chi nhánh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan