Thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Nội dung bài viết

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty TNHH khi có nhu cầu mở rộng địa bàn kinh doanh đều có thể lập các chi nhánh. Sau đây, SB Law trân trọng giới thiệu thủ tục thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên với chủ sở hữu là tổ chức.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo lập chi nhánh,
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Bản sao Điều lệ công ty (Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động);
 • Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu điều kiện:

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận Chi nhánh kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2005;
 • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;
 • Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ của SB Law:

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập.
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và con dấu của chi nhánh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan