Thành lập chi nhánh công ty phần mềm tại Đà Nẵng

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Công ty chúng tôi là FDI, sản xuất phần mềm và đang muốn mở chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, nên muốn hỏi luật sư SBLAW một số vấn đề như sau:

Công ty chúng tôi có công ty mẹ là một doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, mở công ty con ở Hà Nội. Hiện tại, công ty chúng tôi muốn mở thêm chi nhánh tại Đà Nẵng, vậy theo luật sư, về phương diện HR, thì chi nhánh ở Đà Nẵng nên hạch toán độc lập hay theo công ty mẹ ở Hà Nội?
Về phương diện nhân sự, thì các vấn đề về ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú, thì sẽ làm ở Đà Nẵng hay Hà Nội?
Ngoài ra, luật sư có cần lưu ý thêm về điều gì nữa không?
Luật sư trả lời: Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì lĩnh vực phát triển phần mềm là lĩnh vực đang được hưởng chế độ đặc biệt ưu đãi dầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2015.
Để được hưởng các ưu đãi nêu trên, dự án triển khai phải được coi là một dự án mới. Để được coi là dự án mới thì DN có hai lựa chọn như sau:

1. Đầu tư dự án mới gắn liền với việc thành lập chi nhánh của công ty. Nếu đi theo hình thức này, thông thường, ở thành phố Đà Nằng, quan điểm của Thuế sẽ yêu cầu DN thành lập chi nhánh hạch toán độc lập (chi nhánh sẽ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại Chi nhánh ở Đà Nẵng).
2. Thành lập công ty con mới tại Đà Nẵng. Theo phương án này, đương nhiên, công ty con sẽ nộp thuế vat và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Đà Nẵng.
Nếu theo phương án 1, hạch toán độc lập chỉ có ý nghĩa về mặt nộp thuế. Về cơ cấu và quản lý nhân sự, DN vẫn có thể thống nhất để đầu Hà Nội quản lý toàn bộ.
Theo chúng tôi, phương án này có thể sẽ đơn giản hơn nhiều vì DN chỉ cần một nội quy lao động và một công đoàn áp dụng cho toàn bộ công ty bao gồm trụ sở chính ở Hà Nội và chi nhánh trong Đà Nẵng.
Nếu theo phương án 2, thì cả về mặt thuế và cả về mặt nhân sự đều là độc lập với nhau. DN lưu ý rằng, quan điểm, chính sách của từng địa phương ở Việt Nam thường rất khác nhau, nên rất có thể, nội quy lao động, chính sách lao động em áp dụng được ở Hà Nội nhưng ở trong Đà Nẵng lại không dùng được.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan