Tham gia bán hàng đa cấp có phải đặt cọc tiền không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình muốn tham gia bán hàng đa cấp thì được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền và mua một số lượng hàng trước. Cho mình hỏi công ty kinh doanh đa cấp làm như vậy có đúng không?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh hàng hóa được pháp luật thừa nhận. Đó là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

Điều 5 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp gồm:

“1. Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

b) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

c) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình;

d) Hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào;

đ) Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp; …”.

Như vậy, việc công ty kinh doanh đa cấp yêu cầu bạn phải đặt cọc tiền và mua một số lượng hàng trước là trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, do yêu cầu của việc đấu tranh chống các hoạt động bán hàng đa cấp trái pháp luật, Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan