Bất kỳ một hiệp định thương mại tư do nào cũng bao gồm cả cơ hội và thách thức, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngay trong chiều nay thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SB Law là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về TPP.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn