Thách thức của Việt Nam trong hội nhập TPP

Nội dung bài viết

Bất kỳ một hiệp định thương mại tư do nào cũng bao gồm cả cơ hội và thách thức, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngay trong chiều nay thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SB Law là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về TPP.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan