Nhận lời mời của Hội đồng khoa học trường Đại Học Hà Nội, ông Trần Trung Kiên, thạc sỹ, thành viên SB Law đã tham gia giảng dạy tại Đại Học Hà Nội. Trong chương trình đào tạo này, ông Kiên sẽ trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Anh cho các sinh viên của Đại học Hà Nội môn luật kinh doanh quốc tế.

Bằng kinh nghiệm thực tế đã đúc kết trong nhiều năm tham gia hoạt động tư vấn cũng như khả năng tiếng Anh điêu luyện, ông Kiên sẽ truyền đạt những kiến thức cơ bản và nâng cao về luật kinh doanh quốc tế, giúp sinh viên được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về luật cũng như có những kinh nghiệm thực tế về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và quốc tế.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn