Tên biển hiệu cơ sở kinh doanh không đúng với tên trong giấy đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Tên biển hiệu cơ sở kinh doanh không đúng với tên trong giấy đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không và mức phạt cụ thể như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

Theo quy định trên, doanh nghiệp phải gắn tên tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp được gắn trên biển hiệu doanh nghiệp.

Nội dung biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 23 Nghị định 103/2009/NĐ-CP như sau:

+ Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

+ Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

+ Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

+ Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);

+ Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Theo quy định trên, tên biển hiệu cơ sở kinh doanh phải đúng với tên của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu không đúng với tên trong giấy đăng ký kinh doanh thì đây là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định 158/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 66. Vi phạm quy định về biển hiệu

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu;

b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu;

c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu; …”.

Như vậy, trong trường hợp này, cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ biển hiệu.

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan