image description

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa

  Luật sư  Nguyễn Tiến Hoà là một thành viên sáng lập của  công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hoà đã từng làm việc cho Investconsult Group. Qua quá trình làm việc tại đây, ông Hoà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền và thực thi quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu. Trong quá trình làm việc tại SBLAW, luật sư Hoà tiếp tục hỗ trợ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực pháp lý như doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp tại toà án và trọng tài.

  Bằng cấp

  • Tham gia khoá học đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học TLBU (Hàn Quốc).
  • Cử nhân Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.
  • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện tư pháp (2005-2006).

  Liên hệ

  Một luật sư giỏi

  Chat Zalo: 0904340664