Tập huấn về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cam đường kim an”

Nội dung bài viết

Ngày 16/10/2015, cùng với Trung tâm phát triển giống cây trồng - Sở NN&PTNT, Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn – Công ty Luật SB đã tiến hành tập huấn kiến thức về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể thể “Cam đường Kim An” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kim An – huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Nhãn hiệu tập thể “Cam đường Kim An” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng bảo hộ từ ngày 13/06/2014. Tiếp theo việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu là mục tiêu duy trì và phát triển nhãn hiệu tập thể nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho bà con nông dân. Tại buổi tập huấn Luật sư – Nguyễn Bùi Anh Tuấn đã trao đổi những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các thành viên khi sử dung nhãn hiệu tập thể. Ngoài ra, vai trò quản lý các lãnh đạo cũng vô cùng quan trọng đối với việc duy trì nhãn hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm cam đường của địa phương.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan