Tăng vốn đầu tư thông qua việc bổ sung vốn góp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở ở Hà Nội. Bên mình định tăng vốn lên như sau:

Hiện nay: Tổng vốn đầu tư: 1.200.000.000 VNĐ

Điều chỉnh: Tổng vốn đầu tư: 2.000.000.000 VNĐ

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc Khách hàng dự kiến tăng vốn đầu tư thông qua việc bổ sung vốn góp. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.
Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Làm việc với cơ quan chức năng để giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung thể hiện trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Khách hàng trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.
 • Công bố thông tin thành lập Công ty mới trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

Bước 1: Đăng ký đầu tư đầu tư

 • Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất mỗi bộ hồ sơ dự kiến từ 04 ngày làm việc.
 • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký Đầu tư sửa đổi cho Khách hàng.

Bước 2: Đăng ký Doanh nghiệp: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi cho Khách hàng, SB Law sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng. Thời gian để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi cho Khách hàng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 này là 12,500,000VNĐ (Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng).

- Phí này chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu của Quý Khách hàng từ tiếng Anh sang tiếng Việt (220,000VNĐ/150 từ).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan