Tăng cường sở hữu trí tuệ trong TPP

Nội dung bài viết

Ngày 5/10/2015, Việt Nam và 11 quốc gia khác tuyên bố hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, đây được xem là thỏa thuận thương mại tiên tiến nhất của thế giới và một trong những nội dung đàm phán căng thẳng nhất là quyền sở hữu trí tuệ. Các chuẩn mục cho mục này được thiết lập dựa trên hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan