Tài sản riêng của vợ có bị xử lý trả nợ cho khoản vay chung của vợ chồng?

Nội dung bài viết

Trả lời câu hỏi trên báo CafeLand, Luật sư Nguyễn Tiến Hòa – Giám đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh Công ty Luật TNHH SB Law có bài viết như sau: 

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa – Giám đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh – Công ty Luật TNHH SB Law

Bố mẹ có tặng cho tôi mảnh đất trong thời kỳ hôn nhân, chỉ có tôi đứng tên trong sổ đỏ. Xin hỏi, mảnh đất đó có bị xử lý trả nợ chung khi số tiền vợ chồng tôi vay ngân hàng mua xe không trả được, bị ngân hàng siết nợ mà vẫn chưa đủ tiền?

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa, Giám đốc chi nhánh TP.HCM Công ty Luật TNHH SBLAW trả lời bạn như sau:

Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Tài sản riêng của vợ có bị xử lý trả nợ cho khoản vay chung của vợ chồng?
Tài sản riêng của vợ có bị xử lý trả nợ cho khoản vay chung của vợ chồng?

Như vậy, theo quy định trên, bạn cần chứng minh được rằng việc bố mẹ bạn tặng cho bạn mảnh đất này trong thời kỳ hôn nhân là tài sản bố mẹ chỉ tặng cho riêng bạn. Đây sẽ xác định là tài sản riêng của bạn, không phải tài sản chung của vợ chồng bạn.

Trong trường hợp nếu cả bạn và chồng bạn đều không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ cho ngân hàng thì căn cứ theo Khoản 2, Điều 95 Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) ngân hàng có quyền thực hiện các thủ tục thu hồi nợ bằng cách xử lý tài sản do bên vay làm tài sản đảm bảo khi thực hiện thủ tục vay – ở đây là chiếc xe mà vợ chồng bạn đã vay tiền ngân hàng để mua.

Do xác định đây là khoản nợ chung của vợ chồng nên trường hợp nếu thiếu tiền trả ngân hàng thì hai vợ chồng phải cùng có nghĩa vụ trả nợ chung cho ngân hàng hoặc nếu vợ chồng bạn không có khả năng chi trả thì ngân hàng sẽ xử lý tài sản đảm bảo là chiếc xe này. Mảnh đất bạn được bố mẹ cho riêng được xác định là tài sản riêng của bạn nên không bị xử lý để trả nợ chung của hai vợ chồng mà chỉ bị xử lý khi nghĩa vụ thanh toán phần của bạn cho Ngân hàng không đủ, nếu bạn không có tiền hoặc tài sản nào khác.

Nguồn: https://cafeland.vn/kien-thuc/tai-san-rieng-cua-vo-co-bi-xu-ly-tra-no-cho-khoan-vay-chung-cua-vo-chong-112260.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan