Tài liệu xác nhận địa điểm dự án đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi hiện đang thực hiện dự án đầu tư về kinh doanh bất động sản tại Hàn Quốc. Tôi được biết trường hợp này cần có giấy tờ chứng minh địa điểm dự án đầu tư ở nước ngoài. Vậy luật sư cho tôi hỏi các giấy tờ này có thể là loại giấy tờ nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 8 Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài, các dự án đầu tư sau đây phải có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

  1. a) Dự án năng lượng;
  2. b) Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản;
  3. c) Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;
  4. d) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo;

đ) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

Như vậy trường hợp công ty bạn đầu tư dự án về kinh doanh bất động sản thì cần có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể bao gồm: ( điều luật cụ thể)

  1. a) Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, trong đó có nội dung xác định địa điểm và quy mô sử dụng đất;
  2. b) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  3. c) Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán hoặc hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó xác định rõ địa điểm, quy mô sử dụng đất;
  4. d) Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất, thuê địa điểm kinh doanh, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

Như vậy, công ty bạn chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ trên để chứng minh địa điểm dự án đầu tư tại nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan