Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung bài viết

 

Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Chính phủ ban hành ngày 01/02/2019, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2019, theo đó, nghị định này có những điểm mới đáng chú ý sau:

Thứ nhất, bổ sung đối tượng không chịu Thuế thu nhập đặc biệt. Theo đó, tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ cũng được xác định là đối tượng không chịu thuế thu nhập đặc biệt.

Thứ hai, hướng dẫn cụ thể hơn thủ tục giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng tạm nhập tái xuất được thực hiện như quy định về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Bên cạnh đó, thủ tục hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được thực hiện tương tự thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

Thứ ba, Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về vấn đề khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định rõ điều kiện, trình tự, thủ tục khấu trừ thuế thu nhập đặc biệt, xác định số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ.

Nghị định 14/2019/NĐ-CP còn đặt ra các cơ chế riêng về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học.

Theo đó, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp này được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học (bao gồm cả số thuế chưa được khấu trừ hết phát sinh kể từ kỳ khai thuế tháng 1/2016) được bù trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác phát sinh trong kỳ.

Trường hợp sau khi bù trừ, còn số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả.

Những quy định mới nêu trên có những tác động đáng kể đến các doanh nghiệp trong nước.

Các đơn vị hiện tại đang có hoạt động nhập khẩu tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ sẽ được hưởng lợi khi các đối tượng này đã được xác định là đối tượng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã có cơ sở pháp lý hướng dẫn rõ ràng hơn để thực hiện các thủ tục hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học, các doanh nghiệp này cũng có cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề đặc thù gắn với hoạt động của mình trong việc thực hiện các thủ tục kê khai, khấu trừ loại thuế này.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan