Sử dụng pháp luật là gì? Đối tượng và hình thức sử dụng pháp luật

Nội dung bài viết

Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, góp phần đảm bảo pháp luật được thực thi một cách đúng đắn và hiệu quả. Sử dụng pháp luật là gì? Đối tượng và hính thức sử dụng pháp luật như nào? Điểm khác nhau giữa sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. Cùng SBLAW tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Sử dụng pháp luật là gì?

Sử dụng pháp luật là việc các chủ thể pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình do pháp luật quy định. Đây là một hình thức thực hiện pháp luật chủ động, tích cực, nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi một cách hiệu quả và đúng đắn.

Ví dụ về sử dụng pháp luật:

Cá nhân:

 • Ký hợp đồng mua bán nhà đất
 • Tham gia giao thông đúng luật
 • Nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Sử dụng mạng internet văn minh, lịch sự

Tổ chức:

 • Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường
 • Cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Tổ chức xã hội thực hiện hoạt động theo mục đích được pháp luật cho phép

Sử dụng pháp luật là một quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Việc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này góp phần xây dựng một xã hội văn minh, pháp quyền.

Sử dụng pháp luật là gì - SBLAW
Sử dụng pháp luật là gì - SBLAW

Đặc điểm của sử dụng pháp luật

Sử dụng pháp luật bao gồm 4 đặc điểm sau đây:

 • Tính chủ động: Các chủ thể pháp luật tự nguyện thực hiện quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.
 • Tính tích cực: Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp luật góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
 • Tính hợp pháp: Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp luật phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 • Tính hiệu quả: Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối tượng sử dụng pháp luật

Đối tượng sử dụng pháp luật bao gồm 2 đối tượng chính sau:

 • Cá nhân: Là những người có năng lực pháp lý đầy đủ, có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.
 • Tổ chức: Là những đơn vị có tư cách pháp luật, có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Hình thức sử dụng pháp luật

Thực hiện quyền:

 • Cá nhân tham gia bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
 • Doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ.

Thực hiện nghĩa vụ:

 • Cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Đối tượng và hình thức sử dụng pháp luật
Đối tượng và hình thức sử dụng pháp luật

Sự khác biệt giữa sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật là hai khái niệm liên quan mật thiết với nhau nhưng có sự khác biệt rõ ràng về bản chất và đối tượng thực hiện:

Khái niệm:

Sử dụng pháp luật: Là việc các chủ thể pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình do pháp luật quy định.

Áp dụng pháp luật: Là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật khác thực hiện quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định, hoặc tự mình căn cứ vào những quy định của pháp luật để quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.

Chủ thể thực hiện:

Sử dụng pháp luật:

 • Cá nhân, tổ chức có tư cách pháp luật.
 • Chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Áp dụng pháp luật:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan thi hành án).
 • Thực hiện theo quy định của pháp luật và thủ tục do pháp luật quy định.

Mục đích:

Sử dụng pháp luật:

 • Thỏa mãn nhu cầu, lợi ích hợp pháp của bản thân.
 • Góp phần thực hiện mục đích của pháp luật.

Áp dụng pháp luật:

 • Đảm bảo thực hiện mục đích của pháp luật.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Duy trì trật tự xã hội.

Ví dụ cụ thể:

Sử dụng pháp luật:

 • Cá nhân ký hợp đồng mua bán nhà đất.
 • Doanh nghiệp nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Áp dụng pháp luật:

 • Cơ quan quản lý nhà nước cấp phép thành lập doanh nghiệp.
 • Tòa án xét xử vụ án dân sự.
 • Cơ quan thi hành án thu hồi tài sản do người có nghĩa vụ không tự nguyện thực hiện.

Lưu ý:

 • Sử dụng pháp luật là hành vi tự nguyện của các chủ thể pháp luật.
 • Áp dụng pháp luật là hành vi bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
 • Cả hai đều góp phần thực thi pháp luật và đảm bảo trật tự xã hội.

Tổng kết lại:

 • Sử dụng pháp luật: Là việc các chủ thể pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình do pháp luật quy định.
 • Áp dụng pháp luật: Là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật khác thực hiện quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định, hoặc tự mình căn cứ vào những quy định của pháp luật để quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.
Sự khác biệt giữa sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Sự khác biệt giữa sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

Trên đây là 1 vài thông tin quan trọng về sử dụng pháp luật là gì? Sử dụng pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và duy trì trật tự xã hội. Nếu quý khách có bất kì thắc mắc hoặc vấn đề gì cần được tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ ngay với SBLAW để được trợ giúp từ các luật sư giàu kinh nghiệm

Tham khảo thêm >> Tư vấn pháp luật chính xác hiệu quả

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan