Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi có đầu tư ngành nghề xuất khẩu và cung ứng thực phẩm tại Thái Lan. Nay tôi muốn sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ hoat động đó để tiếp tục đầu tư vào ngành nghề cung ứng thiết bị điện tử. Vậy công ty tôi cần đáp ứng những điều kiện gì về thủ tục?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 66 Luật Đầu tư 2014 quy định về sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài:

“1. Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, căn cứ theo Khoản 2 Điều này, trong trường hợp công ty bạn muốn sử dụng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác, bạn sẽ phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư mới

- Đăng ký lại khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan