Sử dụng lao động nữ trong thời kỳ mang thai hoặc nuôi con nhỏ

Nội dung bài viết

Trong quá trình tư vấn pháp luật lao động, người sử dụng lao động thường nêu các câu hỏi về Luật lao động để được các luật sư của S&B Law tư vấn, trong tuần này, chúng tôi có nhận được câu hỏi như sau:

Câu hỏi: Người sử dụng lao động có được phép cho lao động nữ đang trong thời kì nuôi con nhỏ đi làm ca đêm hay không? Nếu có thì có quy định gì đặc biệt không?

Luật sư trả lời: Theo quy định của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ trong thời kỳ nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng) làm việc ca đêm.

Điều này được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 155 Bộ luật lao động đó là:

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan