Sử dụng chứng thư giám định hàm lượng vàng để làm thủ tục xuất khẩu

Nội dung bài viết

Ngày 6/8/2013 Bộ tài chính tổng cục Hải Quan vừa ban hành Công văn 4492/TCHQ-GSQL về vấn đề sử dụng chứng thư giám định hàm lượng vàng để làm thủ tục xuất khẩu. Nội dung của Công văn như sau:

Đối với vàng có hàm lượng 99,99%: Chỉ có Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC có máy móc thiết bị phân kim vàng 99,99% và kiểm định vàng, do đó các đơn vị căn cứ vào chứng thư giám định vàng 99,99% của tổ chức này để làm thủ tục xuất khẩu.

Đối với vàng có hàm lượng dưới 99,99%: Căn cứ vào kết luật của các tổ chức giám định mặt hang vàng được các bộ, ban ngành chỉ định hoặc các thương nhân giám định có đủ điều kiện quy định tại luật thương mại và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP. Trong trường hợp không có tổ chức giám định đủ điều kiện nêu trên thì trưng cầu giám định tại Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC để làm thủ tục.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan