Soạn thảo văn bản chính sách, điều khoản sử dụng website về thương mại điện tử

Nội dung bài viết

Trong quá trình khách hàng xây dựng và vận hàng một website về thương mại điện tử, Quý Khách hàng mong muốn được tư vấn và hỗ trợ về việc soạn thảo các văn kiện sau đây:

a) Văn bản, chính sách, điều khoản sử dụng website, bao gồm:

  • Điều khoản sử dụng áp dụng đối với khách hàng truy cập và sử dụng websitebao gồm những quy định về giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu websitevà những điều kiện ràng buộc đối với Khách hàng để được chấp thuận cho phép truy cập và sử dụng website, sau đây được gọi tắt là “Term of use”.
  • Điều khoản bảo mật thông tin cá nhân bao gồm các điều khoản thỏa thuận giữa chủ sở hữu websitevà Khách hàng về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng truy cập và sử dụng website, sau đây được gọi tắt là “Privacy Policy”.

b) Hợp đồng cấp bản quyền sử dụng thanh công cụ cài đặt trên máy tính cá nhân

  • Hợp đồng cấp bản quyền sử dụng thanh công cụ cài đặt trên máy tính cá nhân bao gồm những điều kiện, thỏa thuận giữa chủ sở hữu phần mềm thanh công cụ Toolbar và khách hàng cài đặt thanh công cụ Toolbar trên thiết bị đầu cuối, sau đây được gọi tắt là “End User License Agreement”.

Nội dung các văn bản “Term of use”, “Privacy Policy” và “End User License Agreement” cần phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về việc quản lý các websiteđiện tử, quy định về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng nhưng các quy định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời bảo vệ một cách tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng.

Phạm vi dịch vụ của SB Law

Mô tả công việc

Dự kiến thời gian thực hiện

Thảo luận, trao đổi với Quý Khách hàng về nội dung, tinh thần chủ đạo của các văn bản chính sách sử dụng trang web bao gồm “Term of use”, “Privacy Policy” và “End User License Agreement;Từ 1-3 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng, tùy thuộc vào tiến độ phối hợp thực hiện công việc
Dự thảo các văn bản “Term of use”, “Privacy Policy” và “End User License Agreementbằng tiếng Việt;Từ 5-8 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất nội dung tinh thần chủ đạo của văn bản
Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về sửa đổi nội dung văn bản “Term of use”, “Privacy Policy” và “End User License Agreement;Từ 1-3 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao dự thảo lần đầu, tùy thuộc vào tiến độ phối hợp thực hiện công việc
Hoàn chỉnh nội dung văn bản “Term of use”, “Privacy Policy” và “End User License Agreementtrên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng và dịch sang tiếng Anh;Từ 2-5 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất về nội dung yêu cầu chỉnh sửa.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan