Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Nội dung bài viết

Trong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, các thành viên, các cổ đông sau khi thống nhất phương án chuyển nhượng vốn, các bên cần phải thuê một luật sư và một công ty luật để tiến hành thủ tục soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

S&B Law, là một công ty luật tư vấn kinh doanh, sẵn sang hỗ trợ nhà đầu tư, các bên trong hơp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tiến hành soạn thảo hợp đồng nêu trên.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi:

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Công việc thực hiện

- Tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp;

- Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên cơ sở kết quả đàm phán sơ bộ giữa các Bên phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam;

- Điều chỉnh và cơ cấu lại Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp theo ý kiến đóng góp của các Bên tham gia ký kết hợp đồng

Tài liệu chuyển giao

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Thời gian thực hiện công việc

- Từ 05-07 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng dịch vụ

Chi phí thực hiện công việc

Sẽ được thảo luận và thống nhất khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Hỗ trợ soạn thảo và đăng ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Công việc thực hiện

- Tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp luật liên quan đến việc đăng ký chuyển nhượng vốn góp;

- Thông báo danh sách các tài liệu cần chuẩn bị và quy trình thực hiện cho việc đăng ký chuyển nhượng vốn góp;

- Soạn thảo Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn góp bao gồm Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, Hợp đồng liên doanh, Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, Bản báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư, Văn bản nội bộ phê chuẩn Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam;

Tài liệu chuyển giao

- Văn bản tư vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt

- Bộ hồ sơ đăng ký bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Thời gian thực hiện công việc

-Từ 05-07 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng dịch vụ, S&B Law sẽ hoàn thành việc soạn thảo hồ sơ cần thiết.

- Trong thời hạn từ 15 đến 20 ngày làm việc, S&B Law sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp chuyển đổi..

- Trong thời hạn 05-07 ngày làm việc, S&B Law sẽ hoàn thành các thủ tục sau cấp phép cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chi phí thực hiện công việc

Sẽ được thảo luận và thống nhất khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan