Sở hữu trí tuệ! Thách thức của Việt Nam trên đường hội nhập

Nội dung bài viết

Tình trạng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đang là một vấn nạn cần giải quyết. Đó sẽ là một thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế, nhất là khi hiệp định TPP đi vào hoạt động. Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về vấn đề sở hữu trí tuệ trong TPP, mời các bạn đón xem.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan