Sổ đỏ điều chỉnh tên gọi 2025, Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh

Nội dung bài viết

Sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh là những loại giấy tờ quan trọng liên quan đến quyền sở hữu đất đai tại Việt Nam. Việc phân biệt rõ ràng các loại sổ này và nắm được căn cứ cấp sổ là điều cần thiết cho mỗi cá nhân, tổ chức để thực hiện các giao dịch đất đai hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Bài viết này sẽ trình bày đầy đủ thông tin về phân biệt sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh bao gồm đặc điểm, giá trị pháp lý, căn cứ cấp và quy trình cấp từng loại sổ. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các loại giấy tờ quan trọng này và có thể dễ dàng phân biệt, tra cứu thông tin khi cần thiết.

Sổ đỏ được điều chỉnh tên gọi từ năm 2025

Theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tên gọi chính thức của sổ đỏ sẽ thay đổi thành "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". So với Luật Đất đai 2013, tên gọi sổ đỏ mới ngắn gọn hơn. Trong đó thay cụm từ "quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" bằng "quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng:

 • Sổ đỏ cũ vẫn có giá trị pháp lý: Những sổ đỏ được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý bình thường và không bắt buộc phải đổi sang sổ mới.
 • Cấp đổi sổ mới khi có nhu cầu: Việc cấp đổi sổ mới chỉ thực hiện khi người dân có nhu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Quy trình cấp đổi sổ mới: Quy trình cấp đổi sổ mới sẽ được quy định chi tiết trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024.
Sổ đỏ sẽ được điều chỉnh tên gọi từ 2025
Sổ đỏ sẽ được điều chỉnh tên gọi từ 2025

Lý do điều chỉnh tên gọi sổ đỏ:

 • Tên gọi mới ngắn gọn, súc tích và thể hiện đầy đủ hơn nội dung của Giấy chứng nhận.
 • Phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2024 về việc tách sổ đỏ thành hai loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tác động của việc điều chỉnh tên gọi sổ đỏ:

 • Việc điều chỉnh tên gọi sổ đỏ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.
 • Góp phần thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, tạo thuận lợi cho giao dịch đất đai.

Phân biệt sổ hồng, sổ đỏ, sổ trắng, sổ xanh

Sổ hồng, sổ đỏ, sổ trắng, sổ xanh đều là những loại giấy tờ quan trọng liên quan đến quyền sở hữu đất đai tại Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi loại sổ có những đặc điểm và giá trị pháp lý riêng biệt.

Sổ đỏ

 • Tên gọi pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Màu sắc: Bìa sổ có màu đỏ.
 • Đối tượng áp dụng: Cấp cho đất ở khu vực phi nông thôn, đất thổ cư, đất giao cho các tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức phi lợi nhuận sử dụng lâu dài.
 • Giá trị pháp lý: Chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, có thể thế chấp vay vốn ngân hàng.
Phân biệt sổ hồng - sổ đỏ - sổ trắng - sổ xanh
Phân biệt sổ hồng - sổ đỏ - sổ trắng - sổ xanh

Sổ hồng

 • Tên gọi pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
 • Màu sắc: Bìa sổ có màu hồng.
 • Đối tượng áp dụng: Cấp cho đất ở khu vực nông thôn, đất ở các khu vực khác chưa được cấp sổ đỏ.
 • Giá trị pháp lý: Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở lâu dài, có thể thế chấp vay vốn ngân hàng.

Sổ trắng

 • Tên gọi pháp lý: Các loại giấy tờ khác chứng nhận quyền sở hữu đất đai theo quy định của pháp luật trước đây như: Văn tự đoạn mại bất động sản, Bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở,...
 • Màu sắc: Bìa sổ thường có màu trắng.
 • Đối tượng áp dụng: Cấp cho đất đai trước khi có Luật Đất đai 2003.
 • Giá trị pháp lý: Được xem xét, đánh giá giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sổ xanh

 • Tên gọi pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp.
 • Màu sắc: Bìa sổ có màu xanh.
 • Đối tượng áp dụng: Cấp cho đất lâm nghiệp.
 • Giá trị pháp lý: Chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp lâu dài, có thể chuyển nhượng, thừa kế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ cấp sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh

Căn cứ cấp sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Cụ thể như sau:

Sổ đỏ

Căn cứ cấp

 • Quyền sử dụng đất lâu dài đối với đất ở khu vực phi nông thôn, đất thổ cư, đất giao cho các tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức phi lợi nhuận sử dụng lâu dài.
 • Có quyết định giao đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định thu hồi đất đã bồi thường,...
 • Đã nộp thuế sử dụng đất đầy đủ.

Quy trình cấp

 • Người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Căn cứ và quy trình cấp sổ đỏ sổ hồng sổ trắng và sổ xanh
Căn cứ và quy trình cấp sổ đỏ sổ hồng sổ trắng và sổ xanh

Sổ hồng

Căn cứ cấp

 • Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở lâu dài đối với đất ở khu vực nông thôn, đất ở các khu vực khác chưa được cấp sổ đỏ.
 • Có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hợp pháp (hợp đồng mua bán nhà ở, giấy chứng nhận thừa kế nhà ở,...).
 • Có quyết định giao đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định thu hồi đất đã bồi thường,...
 • Đã nộp thuế sử dụng đất đầy đủ.

Quy trình cấp

 • Người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người dân.

Sổ trắng

Căn cứ cấp

 • Các loại giấy tờ khác chứng nhận quyền sở hữu đất đai theo quy định của pháp luật trước đây như: Văn tự đoạn mại bất động sản, Bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở,...
 • Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận giá trị pháp lý.

Quy trình cấp

 • Người dân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận giá trị pháp lý của các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất đai theo quy định của pháp luật trước đây tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ và xác nhận giá trị pháp lý của các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất đai theo quy định của pháp luật trước đây cho người dân.

Sổ xanh

Căn cứ cấp

 • Quyền sở hữu đất lâm nghiệp lâu dài.
 • Có quyết định giao đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định thu hồi đất đã bồi thường,...
 • Đã nộp thuế sử dụng đất đầy đủ.

Quy trình cấp

 • Người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp cho người dân.
Lưu ý: Những thông tin về sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh trên chỉ là thông tin tham khảo. Để tìm hiểu rõ và chính xác hơn, quý khách nên tham khảo các bộ luật liên quan. Hoặc gọi điện ngay tới luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền để nhận được tư vấn cụ thể.

Như vậy, bài viết đã trình bày đầy đủ thông tin về phân biệt sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn đọc trong việc thực hiện các giao dịch đất đai an toàn, hợp pháp.

Ngoài ra, bạn đọc cần lưu ý rằng, căn cứ và quy trình cấp sổ có thể thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất, bạn nên liên hệ với cơ quan quản lý đất đai địa phương nơi có thửa đất.

Tham khảo thêm >> Luật sư tư vấn luật đất đai

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan