Philippin là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á và là thị trường xuất khẩu lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty CP May Sơn Việt coi thị trường Philippin là một thị trường tiềm năng cho sản phẩm của mình và mong muốn bảo hộ thương hiệu tại đây.

SBLaw đã tư vấn và đăng ký nhãn hiệu cho May Sơn Việt tại đây.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

Nhãn hiệu RELAX Underwear, Hình

  • Số đơn: 4-2013-00719
  • Ngày nộp đơn: 22/01/2013
  • Chủ đơn: Công ty cổ phần may Sơn Việt
  • Quốc gia: Philipin
  • Nhóm: 25
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn