lnllogolà một hãng luật có trụ sở ở Jakarta, Indonesia, đây là một hãng luật hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và cộng động doanh nhân.
Trong chuyến thăm Việt Nam, các luật sư của hãng luật La Maira & Lubis đã có buổi làm việc với luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW.
Hai bên đã trao đổi về phương hướng hợp tác, trong đó hỗ trợ nhau trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng khi đầu tư và kinh doanh tại 2 quốc gia và tỏng khu vực Asean.
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn