SBLAW hỗ trợ khách hàng mở rộng và kết nối với đối tác Nhật Bản.

Nội dung bài viết

Là khách hàng của SBLAW, các doanh nghiệp không chỉ được tư vấn luật mà còn được hỗ trợ giao lưu kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài (business matching).

Qua hội nghị Meet Kansai 2019 và Global Talent & Business Meetup diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Đà Nẵng, các luật sư của SBLAW đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác là công ty Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, hạ tầng, dưỡng lão và cung cấp nguồn nhân lực.

Với hơn 1800 dự án FDI của Nhật tại Việt Nam và hơn 25.000 người Nhật sống và làm việc tại đây, các đối tác Nhật đang trở thành nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sau 2 hội nghị này, hy vọng có nhiều dự án được hình thành và triển khai.

Sau đây là một số hình ảnh của hôi nghị.

SBLAW hỗ trợ khách hàng mở rộng và kết nối với đối tác Nhật Bản.

SBLAW hỗ trợ khách hàng mở rộng và kết nối với đối tác Nhật Bản.

SBLAW hỗ trợ khách hàng mở rộng và kết nối với đối tác Nhật Bản.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan