SBLaw đã hỗ trợ công ty cổ phần xuất nhập khẩu thức ăn Long An tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Nội dung đơn đăng ký đã được nộp có nội dung sau:

  • Số đơn: 85753748
  • Ngày nộp đơn: 15/10/2013
  • Chủ đơn: LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY (LAFOOCO) JOINT STOCK COMPANY VIETNAM
  • Quốc gia: Hoa Kỳ
  • Tình trạng: Thẩm định nội dung
  • Nhóm: 29

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ đòi hỏi kinh nghiệm và năng lực của các luật sư tư vấn vì pháp luật sở hữu trí tuệ Mỹ khác biệt rất lớn với Việt Nam và các quốc gia khác.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn