Trong năm 2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tiếp tục đánh giá các hãng luật tại Việt Nam. Năm nay, SBLAW tiếp tục được tín nhiệm cao về các dịch vụ pháp lý.

Sau đây là nội dung xếp hạng của Legal 500 đối với SBLAW.

legal 500

SBLAW tiếp tục hoàn thiện dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn