SBLAW đã hỗ trợ khách hàng đăng ký thành công nhiều sáng chế

Nội dung bài viết

Trong thời gian vừa qua, SBLAW đã hỗ nhiều nhà sáng chế Việt Nam bảo hộ tài sản trí tuệ của mình, và sau đây là một số sáng chế đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

SC1SC2 SC3

 

Với những thành công này, SBLAW hy vọng các sáng chế này sẽ được thương mại hoá và đem lại những lợi ích cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan