SBLaw đã đăng ký sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam

Nội dung bài viết

SBLaw đã đại diện sở hữu trí tuệ tiến hành đăng ký sáng chế, nhãn hiệukiểu dáng công nghiệp quốc tế cho công ty đầu tư xây dựng Thạch Anh tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Các luật sư SBLaw đã tiến hành áp dụng các quy định của Công ước Paris và thỏa ước Madrid để tiến hành đăng ký tại nước ngoài.

Với những thành tựu này, SBLaw khẳng định năng lực xử lý đơn đăng ký quốc tế về sở hữu trí tuệ của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan