SBLaw bảo hộ thương hiệu ngân hàng quân đội tại Campuchia

Nội dung bài viết

Cùng với sự hỗ trợ MBBank lập chi nhánh tại Campuchia, SBLaw đã hỗ trợ MBBAnk bảo hộ thương hiệu tại Vương quốc Campuchia.

SBLaw đã làm việc tích cực với MBBank cũng như cơ quan sở hữu trí tuệ Campuchia nhằm tiến hành xác lập quyền và cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu nêu trên.

Sau quá trình thẩm định đơn, Cục SHTT Vương quốc Campuchia đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với nội dung sau:

Nhãn Hiệu MB, Hình

Số đơn: KH/37770/10

Ngày nộp đơn: 20/07/2010

Chủ đơn: MB Bank

Quốc gia: Campuchia

Tình trạng: Bảo hộ

Ngày bảo hộ: 24/01/2011

Nhóm: 36, dịch vụ tài chính và ngân hàng.

Việc bảo hộ này một lần nữa khẳng định năng lực của SBLaw trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan