SB Law tư vấn pháp lý cho Tổng Công ty tài chính dầu khí Việt Nam (PVFC)

Nội dung bài viết

PVFC là một Tổng công ty tài chính thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) có mạng lưới hoạt động rộng và năng lực tài chính, quản trị mạnh. Trong quá trình hoạt động của mình, phù hợp với chiến lược phát triển ngành, PVFC mong muốn được chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty tài chính sang ngân hàng thương mại.

Đây là một bước chuyển đổi chưa từng có tiền lệ và đặt ra rất nhiều vấn đề pháp lý liên quan. Với tư cách là một công ty luật chuyên nghiệp, tư vấn cho rất nhiều ngân hàng trong và ngoài nước liên quan tới các giao dịch tài chính phức tạp, SB Law đã được PFVC lựa chọn là nhà tư vấn cho việc chuyển đổi nêu trên. SB Law đã đưa ra những phân tích, những ý kiến pháp lý và vạch ra lộ trình làm căn cứ cho việc chuyển đổi mô hình của PVFC.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan