SB Law tư vấn Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Vừa qua, SB Law đã tư vấn cho Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú thực hiện dự án đầu tư vào Hồng Kông (Trung Quốc). Cụ thể, Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú đầu tư thành lập một công ty con tại Hồng Kông với mục tiêu hoạt động là phân phối các sản phẩm may mặc. Tổng vốn đầu tư đã đăng ký khoảng 450.000 USD. Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ngày 21/01/2020.

Luật sư thành viên Nguyễn Thị Thu, Luật sư cộng sự Lương Văn Chương và chuyên viên tư vấn Phạm Xuân Trường đã tư vấn cho Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú thực hiện dự án này.

SB Law tư vấn Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú đầu tư ra nước ngoài

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan